Zawód fizjoterapeuty, to ciągłe pogłębianie wiedzy, szereg szkoleń, a także zdobywanie nowych umiejętności. Dzięki zaangażowaniu we własny rozwój zawodowy, zyskujemy większą specjalizację, którą wykorzystujemy do pracy z pacjentem.

Jakie korzyści przynoszą dodatkowe kursy i szkolenia?

Przede wszystkim poszerzają wiedzę w zakresie fizjoterapii. Program ich obejmuje zagadnienia anatomii, patologii, kinezyterapii, a także wdrażania metod rehabilitacyjnych. Kadra dydaktyczna służy swoją wiedzą i doświadczenie, dzięki niej kursant uzyskuje lepsze przygotowanie w zawodzie.
Cykl szkoleń nastawiony jest na poszerzenie wiedzy absolwentów kierunku fizjoterapii. W tak trudnym zawodzie, kluczową rolę odgrywają techniki wykorzystywane przy różnego rodzaju zabiegach. To dzięki nim pacjent ma szanse na pełny powrót do sprawności fizycznej.
Poza własnym rozwojem i zdobyciem nowych umiejętności, kursy pozwalają na szersze możliwości w pracy z osobami chorymi.

Organizowane kursy dla fizjoterapeutów w Poznaniu, dedykowane są dla tych wszystkich, którzy stawiają na własny rozwój. Dzięki nim absolwenci kierunku medycznego zdobywają obszerną wiedzę w zakresie technik manualnych i pozostałych metod rehabilitacyjnych.
Służą zarówno specjaliście, jak i pacjentowi. Fizjoterapeuta po osiągnięciu specjalizacji, obejmuje lepszą opieką medyczną przyszłych pacjentów, kierując się odpowiedzialnością w wykonywanym zawodzie.